Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00750/2019
Első irat érkezett: 04/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bpkf.I.7/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Bpkf.I.7/2018/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Kbf.103/2016/11. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozót - vádlottat - az elsőfokú bíróság bűnösnek mondta ki jelentési kötelezettség megszegésének vétségében, és elöljárói intézkedés elmulasztásának vétségében. A másdofokú bíróság a döntést megváltoztatta és az indítványozó cselekményeit hivatali visszaélés bűntettének és bűnsegédként hivatalos személy által elkövezett közokirat-hamisítás bűntettének minősítette. A Kúria a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz és a jogorvsolathoz való joga, mivel a támadott döntésekkel a bíróságok a törvényi rendelkezésnél szigorúbban és szűkebben értelmezték a jogorvoslat megenegedhetőségére vonatkozó szabályt. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bpkf.I.7/2018/2. számú végzése
    Fővárosi Ítélőtábla 6.Kbf.103/2016/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_750_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_750_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV750_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV750_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.26 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.