Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01294/2017
Első irat érkezett: 06/16/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.33.703/2016/13. számú ítélete és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselőtestületének egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (építményadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.33.703/2016/13. számú ítélete, valamint az ügyben született első- és másodfokú közigazgatási határozatok, és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselőtestületének egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4a) bekezdése "magánszemélyek tulajdonában álló" szövegrésze megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli alperesi beavatkozó, mint elsőfokú adóhatóság az indítványozót - perbeli felperes gazdasági társaságot - a tulajdonában álló építmény után építményadó megfizetésére kötelezte. Az indítványozó a hatósági döntés ellen fellebbezett. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát kérte keresetében. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a diszkrimináció tilalmát, az arányos közteherviselés elvét, mivel homogén tulajdonosi körön belül indokolatlan és ésszerűtlen megkülönböztetést tesz a magánszemélyek és a nem magánszemélyek között..
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros III. kerület
  Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselőtestületének egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4a) bekezdés

  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.33.703/2016/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
XXX. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1294_2_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1294_2_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_1294_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_1294_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.05.29 10:00:00 Teljes ülés
  2018.04.17 16:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint against the judgement No. 31.K.33.703/2016/13 of the Budapest-Capital Administrative and Labour Court and Section 6(4a) of the local government decree No. 49/2008. (IX.30) of the Local Government of Budapest, District III, Óbuda-Békásmegyer on certain local taxes (building tax)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .