Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00012/2018
Első irat érkezett: 01/03/2018
.
Az ügy tárgya: A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (bírság aláírásgyűjtő ívek visszaadásának elmulasztása miatt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/03/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján, a Kúria Kvk.I.38.091/2017/2. számú végzésével összefüggésben - a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Nemzeti Választási Bizottság 142/2017. számú határozatával megállapította, hogy a kérelmező (indítványozó) megsértette az Nsztv. 19. § (3) bekezdését azzal, hogy az országos népszavazási kezdeményezés 165 darab aláírásgyűjtő ívét nem adta át határidőben az NVI-nek, ezért őt 165.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Az indítványozó az NVI határozattal szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.
A Kúria Kvk.I.38.091/2017/2. számú végzésével az indítványozó felülvizsgálati kérelmét - az Nsztv. 19. § (3) bekezdése alapján - elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az Nsztv. 19. § (3) bekezdése sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését és (4) bekezdését, illetve a XV. cikk (2) bekezdése szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát. .
.
Indítványozó:
    Bíró Zoltán
Támadott jogi aktus:
    a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés
    Kúria Kvk.I.38.091/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
B) cikk (4) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_12_0_2018_indítvány_anonimizalt.pdfIV_12_0_2018_indítvány_anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_12_10_2018_Igmin_állásfoglalás_anonim.pdfIV_12_10_2018_Igmin_állásfoglalás_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.26 10:00:00 Teljes ülés
2019.11.12 10:00:00 Teljes ülés
2020.01.28 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 19(3) of the Act CCXXXVIII of 2013 on Initiating a Referendum, the European Citizens' Initiative and the Referendum Procedure (fee imposed due to the failure to return the signature collecting sheets)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.