Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00012/2018
Első irat érkezett: 01/03/2018
.
Az ügy tárgya: A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (bírság aláírásgyűjtő ívek visszaadásának elmulasztása miatt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/03/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján, a Kúria Kvk.I.38.091/2017/2. számú végzésével összefüggésben - a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Nemzeti Választási Bizottság 142/2017. számú határozatával megállapította, hogy a kérelmező (indítványozó) megsértette az Nsztv. 19. § (3) bekezdését azzal, hogy az országos népszavazási kezdeményezés 165 darab aláírásgyűjtő ívét nem adta át határidőben az NVI-nek, ezért őt 165.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Az indítványozó az NVI határozattal szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.
A Kúria Kvk.I.38.091/2017/2. számú végzésével az indítványozó felülvizsgálati kérelmét - az Nsztv. 19. § (3) bekezdése alapján - elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az Nsztv. 19. § (3) bekezdése sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését és (4) bekezdését, illetve a XV. cikk (2) bekezdése szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát. .
.
Indítványozó:
    Bíró Zoltán
Támadott jogi aktus:
    a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés
    Kúria Kvk.I.38.091/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
B) cikk (4) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_12_0_2018_indítvány_anonimizalt.pdfIV_12_0_2018_indítvány_anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_12_10_2018_Igmin_állásfoglalás_anonim.pdfIV_12_10_2018_Igmin_állásfoglalás_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
törvény egy rendelkezésének szövegrésze alaptörvény-ellenes, ezért azt 2021.
június 30-i hatállyal megsemmisítette. Az alkotmányjogi panasz alapjául
szolgáló ügy előzményeként az indítványozó népszavazásra javasolt kérdését a
Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette. Az indítványozó az aláírásgyűjtést
követően a választási irodától átvett ívekből 165 darabbal kevesebbet adott
vissza, így a törvényi rendelkezésnek megfelelően őt 165 ezer forint bírság
megfizetésére kötelezték. Az indítványozó szerint a közvetlen hatalomgyakorlás
(népszavazás) jogát lehetővé tevő alaptörvényi cikket azért sérti a támadott
törvényi rendelkezésben előírt aláírásgyűjtő ívek határidőben történő leadása
esetén automatikusan kiszabásra kerülő bírság, mert ez a szankció szükségtelen
és aránytalan, elriasztja a magánszemélyeket a népszavazások kezdeményezésétől,
miközben az aláírásgyűjtő ívek leadásának semminemű szerepe nincs a
népszavazási kezdeményezés tisztaságának és törvényességének biztosításában. Az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy bírság intézménye a népszavazáshoz való
jog aránytalan korlátozását valósította meg. A szervezőt fenyegető, csak az
átvett aláírásgyűjtő ívek száma alapján becsülhető mértékű, és országos
népszavazások esetében akár tízmillió forintos nagyságrendű bírság az országos
népszavazás szervezőjét ugyanis még azokban az esetekben is kimentést nem
engedő módon fenyegeti, ha az aláírásgyűjtő ívek leadásának elmaradása a
közreműködő személy magatartására, illetőleg a szervezőtől teljes mértékben
független, elháríthatatlan külső körülményre vezethető vissza. Ilyen
(aláírásgyűjtő ívenként nézve) látszólag alacsony, ám összességében irreálisan
magas mértékű bírsággal való fenyegetettség nyilvánvalóan alkalmas arra, hogy a
választópolgárokat elriassza attól, hogy gyakorolják az Alaptörvény által is
elismert népszavazáshoz való jogukat. Ezért az Alkotmánybíróság a támadott
törvényi szövegrészt pro futuro megsemmisítette.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.26 10:00:00 Teljes ülés
2019.11.12 10:00:00 Teljes ülés
2020.01.28 10:00:00 Teljes ülés
2020.06.30 10:00:00 Teljes ülés
2020.07.14 11:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_12_2018.pdfSz_IV_12_2018.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 19(3) of the Act CCXXXVIII of 2013 on Initiating a Referendum, the European Citizens' Initiative and the Referendum Procedure (fee imposed due to the failure to return the signature collecting sheets)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.