Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00260/2020
Első irat érkezett: 02/11/2020
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.122/2019/5. számú ítélete elleni alkotmnyjogi panasz (felnőttképzési szerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/11/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az elsőfokú bíróság útján benyújtott, Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Miskolci Járásbíróság 39.P.21.786/2018/26. számú ítélete és a Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.122/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
A Mezőcsáti Járási Hivatal munkaerőpiaci programja keretében OKJ-szakképzést hirdetett. Az indítványozó álláskeresőként pályázott a képzésen való részvételre, és sikeres pályázata nyomán a járási hivatallal támogatási szerződést, a képzést megvalósító képző intézménnyel pedig felnőttképzési szerződést kötött. A támogatási szerződést a járási hivatal felmondta, arra hivatkozva, hogy az indítványozó a képzésen való részvételt a felnőttképzési szerződésben foglalt mértéket meghaladóan elmulasztotta. Az indítványozó ezt követően keresetet terjesztett elő a Miskolci Járásbíróságon, amelyben egyrészt a képzési intézmény szerződésszegésének megállapítását kérte, mivel az nem biztosított számára megfelelő gyakorlati képzési helyet, másrészt azt, hogy a járási hivatal és a képzési intézmény kártérítés jogcímén fizesse meg a számára a képzés elvégzéséhez biztosított tandíjat és a szerződés felmondása következtében megszüntetett keresetpótló juttatást. Keresetét a Miskolci Járásbíróság 39.P.21.786/2018/26. számú ítéletében elutasította, amit a fellebbezése nyomán eljáró Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.122/2019/5. számú ítéletében helybenhagyott.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, a foglalkozás szabad megválasztásához való joga, valamint tulajdonjoga sérelmét állítja, emellett álláspontja szerint a támadott bírói döntések az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésébe is ütköznek..
.
Indítványozó:
    Ambrusné Salap Szilvia
Támadott jogi aktus:
    A Miskolci Járásbíróság 39.P.21.786/2018/26. számú ítélete, a Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.122/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_260_6_2020_indkieg_anonim.pdfIV_260_6_2020_indkieg_anonim.pdfIV_260_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_260_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_260_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_260_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 17:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_260_2020.pdfSz_IV_260_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.21.122/2019/5 of the Miskolc Regional Court (adult education agreement)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.