Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00140/2022
Első irat érkezett: 01/14/2022
.
Az ügy tárgya: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. §-a elleni alkotmányjogi panasz (önkényesen elfoglalt lakás kiürítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/24/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 183. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A támadott jogszabályi rendelkezés a lakás kiürítésére irányuló, peres eljárás keretében érvényesíthető igény általános szabályaihoz képest speciális, egyszerűsített nemperes eljárásban alkalmazandó szabályokat állapít meg - többek között - az önkényesen elfoglalt lakások használóira és a lejárt bérleti szerződéssel rendelkező egykori bérlőkre. A tulajdonosi jogok minél gyorsabb érvényesítését szolgáló speciális szabályok alapján az eljárás során a lakás használójának nyilatkozatát nem kell beszerezni, a lakás kiürítését elrendelő végzést csak a kérelmezőnek és a végrehajtónak kézbesíti a bíróság, a végrehajtás elrendelésére és foganatosítására egyaránt rendkívül rövid határidők vonatkoznak, emellett a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.
Az indítványozó előadja, hogy őt a bíróság a támadott rendelkezések szerinti eljárásban az általa használt lakás kiürítésére kötelezte, amelynek ő a végrehajtó felhívását követően a törvényben foglalt rövid határidőn belül eleget is tett, majd az elsőfokú végzés ellen fellebbezést nyújtott be, dokumentumokkal igazolva a lakás használatának jogcímét. A másodfokon eljáró bíróság a fellebbezés alapján az elsőfokú végzést megváltoztatta, és a lakás kiürítésére irányuló kérelmet elutasította, megállapítva, hogy a lakást az indítványozó nem önkényesen foglalta el, így nem lett volna helye a Vht. 183. § szerinti egyszerűsített eljárás alkalmazásának.
Az indítványozó álláspontja szerint a Vht. 183. §-ban szabályozott rendkívül rövid határidők, a kérelmezett nyilatkozattételi lehetőségének hiánya és az, hogy a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya ellentétes az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal és a jogorvoslathoz való joggal, és e rendelkezések alkalmazása ügyében a VI. cikk (1) és (2) bekezdésének megsértéséhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_140_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_140_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_140_9_2022_állásf_IM_anonim.pdfIV_140_9_2022_állásf_IM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.06.13 12:30:00 2. öttagú tanács
2023.05.16 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 183 of the Act LIII of 1994 on the Enforcement of Court Decisions (eviction from an arbitrarily occupied dwelling)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.