Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02414/2022
Első irat érkezett: 10/28/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.VIII.10.014/2022/9. számú ítélete ellen alkotmányjogi panasz (jóerkölcsbe ütköző szerződés, végkielégítés )
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Mfv.VIII.10.014/2022/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az Amerikai Egyesült Államokban véglegesített egyetemi tanárként dolgozott, majd az alperes egyetem meghívására Magyarországra költözött, és munkaviszonyt létesített az egyetemmel egyetemi tanár munkakörben, valamint dékáni feladatokat is ellátott az egyetem egyik szervezeti egysége vonatkozásában. Az indítványozót foglalkoztató szervezeti egység megszüntetését követően az indítványozó munkaviszonyának megszüntetetésére felmondással került sor, mivel az indítványozó a felajánlott megbízási szerződést nem fogadta el. Az egyetem a munkaviszony megszüntetésére tekintettel tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő végkielégítést fizetett az indítványozónak.
Az indítványozó keresetet nyújtott be a bírósághoz, melyben további végkielégítés megfizetésére és költségei viselésére kérte kötelezni az alperes egyetemet. Arra hivatkozott, hogy a munkaszerződése nem adekvát ok miatt került megszüntetésre, a felmondásban megjelölt átszervezés nem minősül ilyennek, és a munkaszerződése alapján a jogviszonya megszűnését megelőző évben kifizetett összes juttatása húszszorosának megfelelő összegű végkielégítésre jogosult.
Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott. A másodfokú bíróság - megismételt másodfokú eljárásban - az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a keresetet elutasította, mivel a bíróság szerint a végkielégítés mértékéről rendelkező szerződéses kikötés a jóerkölcsbe ütközik, ezért semmis. A Kúria ítéletével a másodfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdéséből levezetett szerződési szabadságot az emberi méltósághoz való joggal összefüggésben. Nézete szerint az ítélet sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot azzal, hogy az indokolási kötelezettség alkotmányossági követelményének nem tesz eleget, továbbá sérti a tulajdonhoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Mfv.VIII.10.014/2022/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2414_0_2022_Inditvany.anonim.pdfIV_2414_0_2022_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
amicus_ellenerdeku_fel_anonim.pdfamicus_ellenerdeku_fel_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.