Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02262/2022
Első irat érkezett: 10/06/2022
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 1.K.700.074/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyféli jogállásal kapcsolatos jogvita)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/23/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 1.K.700.074/2022/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint az építésrendészeti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlan haszonélvezője, ügyféli jogállása megállapítását kérte az építésrendészeti eljárásban. A hatóság a kérelmet elutasította, az indítványozó keresetét a Győri Törvényszék az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletével elutasította, tekintettel arra, hogy az építésrendészeti eljárás hivatalból indul, a hatósági eljárás ügyfele kizárólag az eljárás alá vont személy. Az indítványozó másik kifogására - miszerint a szomszédos telek keleti részén lévő építkezéssel kapcsolatosan a hatóság nem folytatott le építésrendészeti eljárást - a bíróság utalt arra, hogy amennyiben pedig a hatósági az ellenőrzés során nem talál szabálytalanságot, nem köteles az eljárást lefolytatni.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során elsődlegesen a tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjoga sérült, amely további alapjogsérelmet is maga után vont, így az emberi méltósághoz, a személyi szabadsághoz és biztonsághoz, a magán- és családi élet nyugalmához, a tulajdonhoz való joga sérelmét..
.
Támadott jogi aktus:
  a Győri Törvényszék 1.K.700.074/2022/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2262_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2262_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2262_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2262_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2263_2022.pdfSz_IV_2263_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 1.K.700.074/2022/9 of the Győr Regional Court (dispute on the client’s status)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .