Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00299/2014
Első irat érkezett: 02/13/2014
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.50.084/2013/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hirdetményi kézbesítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/09/2014
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
10/27/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási végzés felülvizsgálata tárgyában hozott 8.Kpk.50.084/2013/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A mérésügyi és műszaki bizottság hatósága vezetékjog fennállását állapította meg, többek között az indítványozó ingatlantulajdona vonatkozásában. A határozatot hirdetményi úton kézbesítették, amit az indítványozó sérelmez, mivel ő a határozatról csak a vezetékjog földhivatali bejegyzését követően értesült.
A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az indítványozónak a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal végzése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a hatósági és bírósági eljárás sérti az Alaptörvényben biztosított jogait (tulajdonhoz való jog, tisztességes eljáráshoz való jog, jogorvoslathoz való jog, emberi méltósághoz való jog)..
.
Támadott jogi aktus:
  Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.50.084/2013/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés
I. cikk
II. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_299_3_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_299_3_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_299_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_299_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.10.27 15:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .