Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00075/2019
Első irat érkezett: 01/14/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.076/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/04/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VI.37.076/2018/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó felperes építési hatósági eljárást kezdeményezett a tulajdonában levő ingatlant borító zöldfelülettel kapcsolatban, mely véleménye szerint jelentős károkat okozott az ingatlan állagában. A hatósági döntések ellen kereseti kérelemmel élt a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál, amely a keresetet elutasította. A Kúria az elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria az indítványozót kezdeményezőként kezelte, így megfosztotta attól a törvényben biztosított jogától, hogy az ügyét érdemi vizsgálattal elbírálják, és a hatósági döntés indokait megismerhesse. A bíróság az észszerű és tisztességes ügyintézési határidőt nem tartotta be. Ezzel megsértette a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VI.37.076/2018/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_75_2_2019_ind_kieg.anonimpdf.pdfIV_75_2_2019_ind_kieg.anonimpdf.pdfIV_75_0_2019_inditvany. anonim.pdfIV_75_0_2019_inditvany. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.