Hungarian
Ügyszám:
.
III/01858/2018
Első irat érkezett: 12/28/2018
.
Az ügy tárgya: A Balaton Kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § c) pontja elleni bírói kezdeményezés (Balaton törvény, építésügy)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
Indítványozók típusa:bíró
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján - a Balaton Kimemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Balaton tv.) 46. § c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Balaton tv. 46. § c) pontja úgy rendelkezik, hogy szőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén építeni csak a legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet, illetve ahol az M-1 és az M-2 övezethez tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik, lakófunkciót is kielégítő épületet lehet.
Az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeleti eljárásról szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 6. § (5) bekezdése alapján a törvény az állattartás korlátozását kizárólag egészségügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi okból teszi lehetővé.
A sérelmezett Balaton törvény 46. § c) pontja következtében a szőlő termőhelyi kataszteri területnek minősülő mezőgazdasági területen az állat tartása közvetett módon tilalmazott, azonban ennek a tilalomnak nincsen egészségügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi indoka.
Az indítványozó álláapontja szerint megállapítható, hogy a Balaton törvény jelen ügyben alkalmazandó 46. § c) pontjának rendelkezése alapján olyan építési korlátozás következett be, amely nemcsak az üdülésre szolgáló építkezéseket szorította vissza, hanem a mezőgazdasági termelők állattartási tevékenységét akadályozza.
Az indítványozó álláspontja szerint a Balaton tv. 46. § c) pontja sérti az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdését és a XIII. cikk (1) és (2) bekezdséét, mert aránytalanul korlátozza az ingatlantulajdonos, különösen a helyben lakó őstermelők vállalkozáshoz és tulajdonhoz való jogát, továbbá sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéésben írt jogbiztonságot azzal, hogy a Balaton tv. 46. § c) pontja nincsen összhangban az állattartásra vonatkozó törvényi előírásokkal.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról
    és a Balatoni Területrendezési Szabályzat elfogadásáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § (c) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1858_0_2018_inditvany_anonim.pdfIII_1858_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.