Hungarian
Ügyszám:
.
III/01858/2018
Első irat érkezett: 12/28/2018
.
Az ügy tárgya: A Balaton Kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § c) pontja elleni bírói kezdeményezés (Balaton törvény, építésügy)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján - a Balaton Kimemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Balaton tv.) 46. § c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Balaton tv. 46. § c) pontja úgy rendelkezik, hogy szőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén építeni csak a legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet, illetve ahol az M-1 és az M-2 övezethez tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik, lakófunkciót is kielégítő épületet lehet.
Az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeleti eljárásról szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 6. § (5) bekezdése alapján a törvény az állattartás korlátozását kizárólag egészségügyi, környezetvédelmi és természetvédelmi okból teszi lehetővé.
A sérelmezett Balaton törvény 46. § c) pontja következtében a szőlő termőhelyi kataszteri területnek minősülő mezőgazdasági területen az állat tartása közvetett módon tilalmazott, azonban ennek a tilalomnak nincsen egészségügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi indoka.
Az indítványozó álláapontja szerint megállapítható, hogy a Balaton törvény jelen ügyben alkalmazandó 46. § c) pontjának rendelkezése alapján olyan építési korlátozás következett be, amely nemcsak az üdülésre szolgáló építkezéseket szorította vissza, hanem a mezőgazdasági termelők állattartási tevékenységét akadályozza.
Az indítványozó álláspontja szerint a Balaton tv. 46. § c) pontja sérti az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdését és a XIII. cikk (1) és (2) bekezdséét, mert aránytalanul korlátozza az ingatlantulajdonos, különösen a helyben lakó őstermelők vállalkozáshoz és tulajdonhoz való jogát, továbbá sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéésben írt jogbiztonságot azzal, hogy a Balaton tv. 46. § c) pontja nincsen összhangban az állattartásra vonatkozó törvényi előírásokkal.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról
    és a Balatoni Területrendezési Szabályzat elfogadásáról szóló 2000. évi CXII. törvény 46. § (c) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1858_0_2018_inditvany_anonim.pdfIII_1858_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.03.05 10:00:00 Teljes ülés
2019.03.19 10:00:00 Teljes ülés
2019.02.26 16:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against Section 46 c) of the Act CXII of 2000 on the Approval of the Regional Development Plan for the Balaton Priority Holiday Zone and Adopting the Balaton Regional Development Regulation (Balaton Act, building regulations)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.