Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01123/2019
Első irat érkezett: 06/28/2019
.
Az ügy tárgya: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz (tervezői dokumentáció szerzői joga)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 55/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy tanácsi tulajdonú építészeti tervező vállalat jogutódja. A 2019. január 1-től hatályos - jelen panasszal sérelmezett - jogszabályi rendelkezés folytán a jogelőd által létrehozott építészeti-műszaki dokumentációkhoz és azok alapján megvalósított épületekhez fűződő szerzői jog részét képező felhasználási jog vagy vagyoni jog - kifejezett átadás igazolásának a hiányában - az államot illeti meg. Az indítványozó előadta, hogy a privatizációt követően ezek a szerzői jogok - tervdokumentációk hasznosítási joga - az indítványozót illették meg, egészen jelen panaszban sérelmezett jogszabályi rendelkezés hatályba lépéséig.
Az indítványozó álláspontja szerint a rendelkezéssel a jogalkotó szerzett jogokat von el a társaságtól mint szerzői jogi jogosultaktól, mellyel a jogállamiságból levezetett jogbiztonság alkotmányos követelményét sérti. A szerzett jogok alacsonyabb kategóriába kerülnek, mellyel megszűnik a tulajdonvédelem. A rendelkezés továbbá a visszaható hatály tilalmába is ütközik, ugyanis a vagyoni jogok feletti jogszerzést visszamenőlegesen ahhoz köti, hogy azok átadásra kerüljenek, így visszamenőlegesen többletkövetelményeket támaszt. Az állam szellemi tulajdonától fosztja meg ezzel az indítványozót, ezzel megsértve a tulajdonhoz való alapjogát. A rendelkezés továbbá a vállalkozás szabadságát és a tisztességes gazdasági verseny jogát sérti. Az indítványozó véleménye szerint a rendelkezés nem csak alaptörvény-ellenes, hanem a szükségesség-arányosság tesztjének sem felel meg..
.
Indítványozó:
    NYÍRTERV-PLUSZ Tervező és Vállalkozó Kft.
Támadott jogi aktus:
    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55/B. §-a
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1123_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1123_2_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1123_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1123_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1123_5_2019_állásf_IM.anonim.pdfIV_1123_5_2019_állásf_IM.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.