Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00416/2021
Első irat érkezett: 02/22/2021
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.Szk.12618/2020/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.Szk.12618/2020/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a Legfőbb Ügyészség előtti közterületen 2019. január 23-án a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. tv. (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá tartozó bejelentett rendezvényen vett részt, melynek lezárultát követően az indítványozó társaival együtt az úttesten vonult. Az intézkedő rendőrök felszólították a csoport tagjait, hogy az úttestet hagyják el, mert akadályozzák a gépjárműforgalmat, majd ezt követően velük szemben intézkedtek.
Az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértési hatóság határozatban megállapította, hogy megvalósította a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban Szabs. tv.) 224. § (1) bekezdése szerinti szabálysértést, így őt pénzbírsággal sújtotta. Az indítványozó törvényes határidőn belül kifogást terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság a kiszabott pénzbírságot mellőzte, és az indítványozót figyelmeztetésben részesítette.
Az indítványozó álláspontja szerint, a jogalkalmazónak a KRESZ rendelkezéseit az Alaptörvény VIII. és IX. cikkében deklarált véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alkotmányos követelményekkel összhangban kellett volna értelmeznie. Véleménye szerint semmiképpen nem konkurálhatna az Alaptörvényben biztosított jogok gyakorlásával a KRESZ megsértése. Az EJEB gyakorlata szerint is "mindaddig amíg a tüntetők nem követnek el erőszakos cselekményeket, az állam szerveinek türelmesnek kell lenniük a békés tiltakozásokkal szemben, különben az Egyezmény 11. cikke által garantált gyülekezési jogot megfosztanák minden lényeges tartalmától." Sem a hatóságok sem a bíróság nem vizsgálta azt, hogy egyáltalán a Gytv. hatálya alá tartozó gyűlésről volt-e szó. A vizsgálatok hiányában a szükségességi arányossági teszt elvégzése sem merülhetett fel. .
.
Indítványozó:
    Szabó Gábor
Támadott jogi aktus:
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.Szk.12618/2020/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
VIII. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_416_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_416_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_416_2021.pdfSz_IV_416_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 17.Szk.12618/2020/6 of the Central District Court of Pest (minor violation of road traffic regulations, right to assembly and freedom of expression)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.