Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00362/2021
Első irat érkezett: 02/16/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.438/2020/3. számú végzése, továbbá a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (bírósági adósságrendezés iránti eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - elsődlegesen a Kúria Gfv.VII.30.438/2020/3. számú végzése és a Kaposvári Törvényszék 1.Pkf.20.889/2020/2. számú végzése, másodlagosan a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are tv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjának az „ez utóbbi rendelkezés szempontjából” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozói bank előadja, hogy főhitelezőként vett részt az adósságrendezési eljárásban. Az Are tv. sérelmezett rendelkezése tartalmazza azt, hogy az adósságrendezés milyen feltételek esetén kezdeményezhető. A törvény célja az, hogy az adós és valamennyi hitelezőjének felelős együttműködése az adós fizetőképességét helyreállítsa. Az indítványozó álláspontja szerint az Are. tv. fenti szabályai az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt normavilágosság követelményének nem tesznek eleget. Álláspontja szerint a jogszabály-szerkesztési hiba a törvény "vagyon" fogalmának következetlen meghatározásában és alkalmazásában található. Az indítványozó véleménye szerint ugyanis az adós követelései az adós vagyonának tekintendők.
Az indítványozó álláspontja szerint az alaptörvény-ellenes jogszabályt alkalmazó eljárás nem lehet tisztességes, így az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjoga sérült. Az eljáró bíróságnak ugyanis hivatalból észlelnie kellett volna azt, ha az alkalmazandó jogszabály Alaptörvénybe ütközik.
Az alaptörvény-ellenes jogerős végzéssel elrendelt adósságrendezési eljárás közvetlenül akadályozza azt, hogy indítványozó az önálló zálogjogból fakadó igényét érvényesítse, mely a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való alapjogát sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
    a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja
    Kúria Gfv.VII.30.438/2020/3. számú végzése és a Kaposvári Törvényszék 1.Pkf.20.889/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_362_2_2021_indkiegegys.anonim.pdfIV_362_2_2021_indkiegegys.anonim.pdfIV_362_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_362_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_362_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_362_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.