Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01867/2020
Első irat érkezett: 11/04/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.292/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogalkotással okozott kár megtérítése, dohánykereskedelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 62.P.20.896/2018/11. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.292/2020/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók korábban dohány kis-, és nagykereskedelemmel foglalkoztak. 2013. július 1-től azonban a dohány-kiskereskedelem állami monopólium lett, és a koncessziós pályázatok útján a korábbi tevékenységük töredékét tudták csak folytatni, jelentős anyagi káruk keletkezett. Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt kérelemmel éltek, az EJEB megállapította az Egyezmény megsértését, elmarasztalta a Magyar Államot, és az I. rendű kérelmező javára jóvátételt ítélt meg. A többi kérelmező vonatkozásában a kérelmet elutasította.
Az indítványozók ezt követően a Magyar Állam ellen jogalkotással okozott kártérítés megfizetése iránt indítottak pert, melynek során kérték figyelembe venni, hogy egy közjegyző által kijelölt igazságügyi szakértő szakvéleményében megállapította, hogy az indítványozók mekkora összegű kárt szenvedtek a dohánykereskedelmi piacról való kiszorításuk következtében anélkül, hogy a jogalkotó bármiféle kompenzációról gondoskodott volna.
Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A másodfokú bíróság szerint az Alkotmánybíróság 3194/2014. (VII. 15.) AB határozatban - az EJEB ítéletet megelőzően - nem állapított meg Alaptörvény-sértést, ezért az Ab döntése kizárta, hogy a Magyar Állam magatartásának jogellenességét a bíróság megállapítsa.
Az indítványozók szerint az ítéletek sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert olyan feltételt állított fel a bíróság az előzetes alkotmánybírósági döntés kívánalmával, melyet a jogszabályok nem tartalmaznak, és amely lehetetlen, teljesíthetetlen. Nézetük szerint az ítéletek sértik a tulajdonhoz való jogukat, mert nem ismerte el a jogos várományukat, illetőleg sértik a diszkrimináció tilalmát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 62.P.20.896/2018/11. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.292/2020/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1867_5_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1867_5_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1867_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_1867_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.