Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00076/2021
Első irat érkezett: 01/18/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.666/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása és járuléka)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.101.709/2016/133. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.637.708/2019/15. számú ítélete és a Kúria Pfv.II.20.666/2020/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó (apa) házasságát az elsőfokú bíróság felbontotta, kiskorú gyermekei feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására az indítványozót jogosította fel, továbbá rendelkezett a tartásdíjról és a kapcsolattartásról. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet megfellebbezett rendelkezéseit megváltoztatta, a gyermekek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására az anyát jogosította fel, továbbá rendelkezett a tartásdíj fizetéséről és a kapcsolattartásról. Az indítványozó kérelmére indult felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a másodfokú bíróság és a Kúria több lényeges, az ügy érdemére kiható kérdésben nem tett eleget indokolási kötelezettségének, a bizonyítékok megjelölését mellőzte, szakértői véleményeket nem értékelt és a Kúria a jogorvoslatra vonatkozó kérelmét sem bírálta el érdemben. Az eljárás folyamán nem érvényesült a pártatlanság követelménye, a gyermekek ismételt meghallgatására alapított másodfokú döntés során a gyermekek befolyásoltságát sem vette figyelembe a bíróság. Mindez a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjoga sérelmét okozza..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.101.709/2016/133. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 54.Pf.637.708/2019/15. számú ítélete és a Kúria Pfv.II.20.666/2020/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_76_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_76_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.