Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02106/2017
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/02107/2017, IV/02108/2017, IV/02109/2017, IV/02110/2017, IV/02150/2017,
.
Első irat érkezett: 11/20/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján és a 26. § (1) bekezdése alapján - a Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó nemzetiségi önkormányzat képviselője, azonban a nemzetiségi önkormányzat a képviselői mandátuma megszüntetését állapította meg arra hivatkozással, hogy a közgyűléseken egy éven át nem vett részt. Az indítványozó a határozat ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő és kérte a határozat hatályon kívül helyezését. A bíróság az indítványozó kérelmét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a jogorvoslathoz való joga, a tisztességes eljáráshoz való joga, a diszkrimináció tilalma, a közhivatal viseléséghez fűződő jogok, a nemzeti önazonosság szabad vállalásához és megőrzéséhez való joga és a passzív választójoga, mivel a mandátum megszűnéséről születt határozatban nem kapott kellő tájékoztatást a jogorvoslati lehetőséről, a jogorvoslat tényleges megvalósulása bizonytalan volt, a jogi háttér a jogalkalmazó bíróságok részére sem volt egyértelmű, és a felügyeleti szerv tévesen tájékoztatta az érintteteket..
.
Támadott jogi aktus:
    a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pont
    Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2106_6_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_2106_6_2017_indkieg_anonimizált.pdfIV_2106_Ind_kieg_aninimizált.pdfIV_2106_Ind_kieg_aninimizált.pdfIV_2106_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_2106_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 9:00:00 3. öttagú tanács
2019.07.09 16:00:00 3. öttagú tanács
2020.01.21 14:00:00 3. öttagú tanács
2020.05.26 17:00:00 2. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 2.Kpk.670.286/2017/3 of the Budapest-Capital Regional Court and Section 102(1)(h) of the Act CLXXIX of 2011 on the Rights of Nationalities (review of an administrative decision adopted in a nationality self-government case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.