Ügyszám: X/01514/2017
.
Első irat érkezett: 07/18/2017
.
Az ügy tárgya: Az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdésének, Q) cikk (3) bekezdésének és 25. cikkének értelmezésére irányuló indítvány (Egységes Szabadalmi Bíróság, ESZB megállapodás kihirdetése)
.
Eljárás típusa: Az Alaptörvény értelmezése
.
Indítványozók típusa:Kormány
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az igazságügyi-miniszter, a Kormány nevében - az Abtv. 38. § (1) bekezdése, illetve a 2057/2017. számú Korm. határozatban foglalt felhatalmazás alapján - az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdésének, Q) cikk (3) bekezdésének és a 25. cikkének értelmezését kérte az Alkotmánybíróságtól arra tekintettel, hogy sérti-e Magyarország alkotmányos önazonosságát - különös tekintettel az Alaptörvény bírói hatalomról szóló 25. cikkére - az olyan nemzetközi szerződésnek az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése alapján történő kihirdetése, amely
a) nem tartozik az Európai Unió alapító szerződései közé, illetve ami nem minősül uniós jogi aktusnak, de amelynek kizárólag az Európai Unió tagállamai lehetnek részesei,
b) egy, az uniós jog keretében létrehozott megerősített együttműködés hatékony végrehajtásának feltétele, és
c) egy olyan nemzetközi bírósági szervezetet hoz létre, amely
ca) egy adott - részben uniós jog, részben annak közvetítésével más nemzetközi megállapodás által körülhatárolt - ügycsoportban kizárólagos hatáskörrel rendelkezik,
cb) eljárása során az uniós jog, a részes tagállamok által - akár nem részes tagállamokkal vagy azok részvételével - kötött egyéb nemzetközi megállapodások és a nemzeti jog értelmezésére és alkalmazására is jogosult, és
cc) döntéseivel szemben a jogorvoslat kizárólag a felállítandó bíróság szervezetén belül biztosított.
Amennyiben a fentiekben foglalt nemzetközi szerződés az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése alapján nem hirdethető ki, melyek a feltételei az Aalptörvény Q) cikk (3) bekezdés második mondata alapján történő kihirdetésének, különös tekintettel az Alaptörvény bírói hatalomról szóló 25. cikkére?
          .
.
Indítványozó:
    Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
E) cikk (4) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
25. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
X_1514_0_2017.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.05.07 11:00:00 Teljes ülés
2018.05.29 10:00:00 Teljes ülés
2018.06.11 13:00:00 Teljes ülés

.
..