Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01960/2019
Első irat érkezett: 12/10/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.604/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.IV.20.604/2018/5. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.21.091/2017/6-II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 28.P.21.333/2013/171. számú ítélete megsemmisítését kérték.
Az indítványozók személyiségi jog megsértése és kártérítés miatt indítottak pert a perbeli alperesekkel szemben, mivel az ellenük folytatott, jelen ügyet megelőző büntetőügyben folytatott nyomozásról való minden híresztelés sértő volt, mert álláspontjuk szerint maga a nyomozás is jogellenes volt. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók szerint sérült a tisztességes eljáráshoz, a jó hírnévhez és a jogorvoslathoz való joguk, mivel az alapügyet a hatóságok példastatuálási célzattal kezdeményezték és folytatták le. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.IV.20.604/2018/5. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.21.091/2017/6-II. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 28.P.21.333/2013/171. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1960_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1960_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.