Hungarian
Ügyszám:
.
III/01716/2018
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): III/00168/2019, IV/00196/2019, III/00291/2019,
.
Első irat érkezett: 11/21/2018
.
Az ügy tárgya: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés ba), bb) pontja és (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (tartós ápolást végzők időskori támogatása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés ba) és bb) pont; (2) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítását és a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 11.K.27.109/2018. számon folyamatban lévő perben történő alkalmazásának kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezés szerint tartós ápolást végzők időskori támogatására az jogosult, aki öregségi nyugdíjra jogosult, és az öregségi nyugdíj megállapítása előtt legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, akire tekintettel legalább 20 év időtartamban ápolási díjban (ebből 1 év emelt vagy kiemelt összegű ápolási díjban) vagy gyermekgondozási segélyben (GYES) részesült.
Az indítványozó bíró szerint a sérelmezett rendelkezések alkalmasak arra, hogy hátrányos megkülönböztetést tegyenek a gyermeküket tartósan ápoló szülők csoportján belül, mivel az ápolás tényének és időtartamának igazolására kizárólag az ápolási díj vagy GYES folyósítását veszik figyelembe, valamint a beteg gyermek születési és halálozási idejének függvénye, hogy a hatályos rendelkezések szerint jogosulhattak-e a szülők ápolási díjban, illetve GYES-ben, így igazolási kötelezettségüknek eleget tudnak-tenni.
A sérelmezett rendelkezések alkalmazása az érintettek szociális biztonsághoz, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmához való joga sérelméhez vezethet..
.
Indítványozó:
    Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Támadott jogi aktus:
    a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés ba) és
    bb) pont
    (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1716_0_2018_indítvány_anonim.pdfIII_1716_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.