Hungarian
Ügyszám:
.
IV/05072/2021
Első irat érkezett: 12/31/2021
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1181/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/07/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1181/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó 2013. július 21-től 2018. november 18-ig terjedő időszakban szabadságvesztés büntetését töltötte, és a teljes időszak vonatkozásában kártalanítás iránti kérelemmel fordult a Budapest Környéki Törvényszékhez alapvető jogait sértő fogvatartási körülmények miatt. A megismételt eljárásban a bíróság 2013. július 21. és 2017. január 30. valamint 2018. február 9. és 2018. augusztus 1. közötti időszakra vonatkozóan érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmet, továbbá a fennmaradó időszakra kártalanítást állapított meg. Az indítványozó fellebbezése folytán másodfokú bíróságként eljáró Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1181/2021/2. számú végzésében az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta, és megállapította, hogy 2013. július 21. és 2016. december 31. valamint 2018. február 9. és 2018. augusztus 1. közötti időszak vonatkozásában tekinti érdemi vizsgálat nélkül elutasítottnak a kérelmet.
Az indítványozó előadta, hogy a Bv. intézetek, melyekben szabadságvesztés büntetését töltötte, nem tartották tiszteletben alapvető jogait. Sérült az emberi méltósághoz való joga azáltal, hogy nem biztosították számára a szükséges életteret, ezenfelül túlzsúfoltság is végigkísérte a megjelölt időszakot. Hivatkozott még az embertelen, megalázó bánásmód tilalmának megsértésére, amely a fogvatartása alatt érte. Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok döntéseikkel megsértették a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát, mert az alkalmazott jogszabályt a hatálybalépése előtti időszakra vonatkozóan nem alkalmazhatták volna, amivel az elvonták az indítványozó kártalanításhoz való jogát. Mindezekre tekintettel az indítványozó álláspontja szerint az Alkotmánybíróság korábbi határozataira és az EJEB esetjogára hivatkozva alaptörvény-ellenesnek tartott végzések megsemmisítése indokolt...
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1181/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
III. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_5072_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_5072_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.28 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_5072_2021.pdfSz_IV_5072_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 4.Bpkf.1181/2021/2 of the Budapest Environs Regional Court (compensation due to detention conditions)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .