Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00880/2019
Első irat érkezett: 05/22/2019
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 2.Bpkf.264/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 2.Bpkf.264/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy 2015. június 2. napján szabadult a büntetés-végrehajtási intézetből. A fogvartartási körülményei miatt benyújtott kártalanítási igényét az EJEB 2017. december 17-én elutasította. Ezt követően kártalanítás iránt kérelmet nyújtott be az illetékes bírósághoz az EJEB döntésének tudomásszerzésétől számított 6 hónapon belül. A Miskolci Törvényszék 2.Bpkf.264/2019/2. számú végzésével az indítványozó kérelmét elutasította, hivatkozással arra, hogy a 2017. január 1-től hatályos büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bvtv.) 10/A. § (4) bekezdésében rögzített, hat hónapos, jogvesztő határidőn túl terjesztette elő a keresetet.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság végzése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét sérti, mert visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközik. Véleménye szerint a Strassbourgban befogadott kérelmekre vonatkozóan kizárólag az átmeneti rendelkezések között megtalálható, és annak szövegében elrejtett határidő nem többre, mint arra ad lehetőséget, hogy a jogalkalmazót megtévessze és így egy újíbb elítélti csoportot kizárjon a jogérvényesítés lehetőségéből. A normavilágosság sérelme mellett már a jogorvoslati jogosultság is sérelmet szenved. A döntés sérti továbbá az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdésében foglalt emberi méltósághoz, és a IV. cikk (4) bekezdésében foglalt alapjogát.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Miskolci Törvényszék 2.Bpkf.264/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_880_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_880_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.04 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.