Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01510/2019
Első irat érkezett: 09/23/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése; jogi személy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 25.P.22.953/2017/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó jogi személy - sportegyesület, az anyaszervezet kisebbségi társtulajdonosa - valamint a többségi tulajdonos közösen használta az egyesületi címert, amely a sportágban elért sikerek miatt is a nagy múltra visszatekintő indítványozó személyiségi jogainak megtestesítője és szimbóluma. Annak ellenére, hogy az indítványozó és a többségi tulajdonos közötti megállapodás alapján a címer megváltoztatása csak egyangú döntéssel volt lehetséges, a többségi tulajdonos a címert önhatalmúlag megváltoztatta. Az indítványozó ezért kereseti kérelmet terjesztette elő személyiségi joga, azon belül a jóhírnévhez való joga megsértése megállapítása miatt. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította arra hivatkozva, hogy a címer megváltoztatása nem alkalmas saz indítványozó jóhírnévhez fűződő joga megsértésére. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és megállapította, hogy a többségi tulajdonos megsértette az indítványozó jóhírnevét azzal, hogy a hozzájárulása nélkül megváltoztatta, és azóta használja a megváltoztatott címert. A Kúria ugyanakkor a felülvizsgálati eljárás során a jogerős ítélet felülvizsgálattal támadott rendelkezéseit hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet hagyta helyben.
Az indítványozó álláspontja szerint az új Ptk. megerősítette a jogi személyek személyiségi jogát, nézete szerint a másodfokú bíróság döntése a személyiségi jog új generálklauzulájának figyelembevételét tükrözi. Sem az elsőfokú bíróság, sem a Kúria nem volt ugyanakkor tekintettel a Pkt. új rendelkezéseire a jóhírnév védelme terén, jogalkalmazásuk a korábbi Ptk. alapján kialakult szemléletet és joggyakorlatot idézi, így contra legem. Az így hozott döntések sértik ezért a tisztességes eljáráshoz, továbbá a tulajdonhoz, illetve a jóhírnév védelméhez fűződő alapjogát..
.
Indítványozó:
    Újpesti Torna Egylet
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 25.P.22.953/2017/10. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1510_5_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1510_5_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1510_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1510_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.07.07 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.IV.20.432/2018/7 of the Curia (violation of personality right; legal person)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.