Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00198/2023
Első irat érkezett: 01/26/2023
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 1.Pkf.442/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vezetékjog; birtokvédelem; perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Bicskei Járásbíróság perújítási eljárásban hozott 3.P.20.441.2021/16. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pkf.442/2022/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az ügy előzménye, hogy a hálózati elosztói engedélyes indítványozó a számára engedélyezett vezetékjog alapján közcélú távvezetéket épített, ami miatt a közcélú hálózat és annak biztonsági övezete által érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlan tulajdonosa birtokháborítás megszüntetése iránt keresetet terjesztett elő. A Bicskei Járásbíróság 1.P.20.196/2015/199. számú ítéletével az indítványozót a nagyfeszültségű távvezeték és két tartóoszlop eltávolítására kötelezte, a Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.62/2020/7. számú ítéletével a teljesítési határidőt megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó - a vezetékjogi engedélyezési eljárás és a kapcsolódó közigazgatási eljárások kezdeményezését követően - perújítási kérelmet terjesztett elő, amelyben arra hivatkozott, hogy az ítélet nyomán kezdeményezett hatósági eljárásokban beszerzett döntések olyan más hatósági határozatnak minősülnek, amelyeket a bíróság az alapperben nem bírált el. A Bicskei Járásbíróság 3.P.20.441.2021/16. számú végzésével a perújítási kérelmet - mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant - elutasította, a másodfokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék a végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint mind az alapügyben, mind a perújítási eljárásban meghozott bírói döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, a tulajdonhoz való jogot, valamint nem illeszkednek az egységes ítélkezési gyakorlatba, és így alaptörvény-ellenesek. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Bicskei Járásbíróság 3.P.20.441.2021/16. számú végzése, a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pkf.442/2022/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_198_2_2023_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_198_2_2023_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.