Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02614/2022
Első irat érkezett: 11/23/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bpkf.10.823/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eltérő végrehajtási fokozatban letöltött szabadságvesztés-büntetés beszámítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 10.Bpk.197/2021/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bpkf.10.283/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
A szabadságvesztés-büntetésre ítélt indítványozó büntetését a köztársasági elnök kegyelmi határozatával 10 év fegyház büntetésről 5 év fogházban letöltendő büntetésre változtatta. Ezt követően a bíróság a köztársasági elnöki kegyelem figyelembevételével összbüntetésbe foglalta az indítványozó e büntetését egy másik alapítéletben kiszabott büntetéssel. Az indítványozó egyszerűsített felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, amelyben - a házi őrizetben, illetve bűnügyi felügyelet alatt töltött idő beszámításának megváltoztatása mellett - azt kérte, hogy a kegyelmi határozatot megelőzően fegyház fokozatban töltött szabadságvesztés-büntetésének időtartamát a bíróság számítsa át fogház fokozatra, előadva, hogy a beszámításnál a fegyházban és fogházban töltött idő 3:5 arányban állnak egymással. A bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati indítványt e részében elutasította, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a köztársasági elnöki kegyelem folytán olyan speciális helyzetbe került, amely különleges eljárási, felülvizsgálati és jogorvoslati módot igényel, amit a bíróság nem biztosított, így sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt joga, emellett őt hátrányos megkülönböztetés érte, mivel eltérően kell kezelni azokat, akik fogház fokozatban töltik a büntetésüket azoktól, akiket a bíróság fegyházbüntetésre ítélt. Alapjogi jogsérelme véleménye szerint részben az Országgyűlés mulasztására vezethető vissza, de a bíróságnak lehetősége lett volna analógia útján alkalmazni a házi őrizetben, illetve a bűnügyi felügyelet alatt töltött idő beszámítására vonatkozó szabályokat..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Törvényszék 10.Bpk.197/2021/4. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bpkf.10.283/2021/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2614_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2614_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2614_2022.pdfSz_IV_2614_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 4.Bpkf.10.823/2021/4 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (credit for custodial sentences served at a different level of penal enforcement)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .