Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01880/2019
Első irat érkezett: 11/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati jogviszony megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.744/2016/96. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan az indítványozó - Abtv. 28. §-a alapján - indítványozta a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 145. § (5) bekezdésének vizsgálatát.
Az indítványozó volt bíró, mint felperes előadta, hogy a bíróság elnöke munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálatról és véleményezésről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján soron kívüli munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatát rendelte el. A bíróság elnöke ezt követően felszólította, hogy bírói tisztségéről 30 napon belül mondjon le. Tekintettel arra, hogy az indítványozó nem kívánt lemondani, elrendelte a pályaalkalmassági vizsgálatának elvégzését. A vizsgálat eredményeképpen az indítványozót a Magyar Köztársaság Elnöke a bírói tisztségéből felmentette. A felperes keresetet nyújtott be az elsőfokú bírósághoz, mely közbenső ítéletével megállapította, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg az indítványozó bírói szolgálati jogviszonyát. A másodfokú bíróság a közbenső ítéletet részítéletnek tekintette és megváltoztatta, egyben az indítványozó teljes keresetét elutasította. A Kúria a másodfokú döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó előadta, hogy tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát sértik a bírói döntések, mert esetében az egészségügyi alkalmatlansági eljárás lefolytatásra a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 86. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés munkáltató általi megsértésével került sor, ami egyben azt is jelenti, hogy a munkáltató ezt követő valamennyi intézkedése nem volt törvényes. A másodfokú bíróság szakértői bizonyítással kapcsolatos eljárása alapjogsértő volt. A másodfokú bíróságnak nem volt törvényes alapja arra, hogy a Bjt. 145. § (5) bekezdése alapján orvosszakértői vizsgálatra kötelezze, amely ellen jogorvoslattal nem élhetett. .
.
Támadott jogi aktus:
    a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 145. § (5) bekezdése
    Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete
    Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.744/2016/96. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1880_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1880_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.