Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01009/2019
Első irat érkezett: 06/13/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.139/2018/11. számú ítélete és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete 1.1 pont 5. mondata elleni alkotmányjogi panasz (helyi iparűzési adó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § és 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Kfv.V.35.139/2018/11. számú ítélete és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.100/2017/26. számú ítélete, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete 1.1 pont 5. mondata megsemmisítését kérte.
Az indítványozó gazdasági társaság, munkaerő-kölcsönzés a fő tevékenysége. Az elsőfokú hatóság helyi iparűzési adó adónemben végzett ellenőrzés eredményeként adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte az indítványozót. A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a támadott döntések és a jogszabályi rendelkezés sérti a jogbiztonság elvét, a tisztességes eljáráshoz való jogát és a tulajdonhoz való jogát, mivel a bíróság nem tett eleget tájékoztatási és bizonyítási kötelezettségének, az indítványozó által benyújtott bizonyítékokat mellőzte, indokolási kötelezettségének sem tett eleget..
.
Támadott jogi aktus:
    a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete 1.1 pont 5. mondat
    Kúria Kfv.V.35.139/2018/11. számú ítélete
    Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 11.K.27.100/2017/26. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1009_0_2019_indítvány_anonimizált_.pdfIV_1009_0_2019_indítvány_anonimizált_.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.V.35.139/2018/11 of the Curia and the 5th sentence of point 1.1. of the annex to the Act C of 1990 on local taxes (local business tax)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.