Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00198/2020
Első irat érkezett: 02/03/2020
.
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 2.Gf.20.854/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási igényper)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Bajai Járásbíróság 15.G.20.572/2018/39. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék 2.Gf.20.854/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - az alapeljárás I-III. rendű felperesei - mezőgazdasági tevékenység folytatására családi gazdaságot alapítottak, az alapító megállapodás értelmében a gazdaság irányítását az adós, mint családi gazdálkodó végezte, az indítványozók, mint a gazdálkodó család tagjai pedig közreműködtek a gazdaság működtetésében. Az adós, mint a családi gazdaság vezetője, mezőgazdasági termelők részére nyújtandó támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Az alapeljárás alperese - pénzintézet - az adóssal szemben végrehajtási eljárást kezdeményezett, ez ügyben végrehajtási eljárások folynak. Az indítványozók a végrehajtó által lefoglalt mezőgazdasági támogatások foglalás alóli feloldását kérték. Érvelésük szerint az adós által megigényelt támogatás nem az adós személyes vagyonához tartozik, hanem őket, a családi gazdálkodás tagjait illeti meg. Keresetüket az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A másodfokú bíróság érvelése szerint nincs a családi gazdaságot alapító szerződésnek olyan rendelkezése, ami a gazdálkodó család tagjainak a közösségét megillető igényelt támogatás tekintetében alapot adna az igényelt támogatás közvetlen és arányosnak vélt megszerzésére.
Az indítványozók álláspontja szerint a jogerős ítélet a jogalkotói akarattal ellentétes tartalmat kölcsönöz a családi gazdaság fogalmának, ezáltal sérti a vállalkozás szabadsághoz fűződő alapjogukat. A törvényszék ítélete továbbá súlyosan sérti az indokolási kötelezettséget is, ami szembemegy a Kúrai jogegységesítési gyakorlatával és a tisztességes eljáráshoz való joguk sérelméhez vezet..
.
Támadott jogi aktus:
    a Bajai Járásbíróság 15.G.20.572/2018/39. számú ítélete és a Kecskeméti Törvényszék 2.Gf.20.854/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_198_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_198_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.