Ügyszám: IV/00260/2017
.
Első irat érkezett: 01/25/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 25.K.30.643/2015/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.V.35819/2015/11. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 25.K.30.643/2015/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.V.35819/2015/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben az adóhatóság áfa, társasági adó és társas vállalkozások különadója adónemben adókülönbözetet állapított meg, továbbá adóbírságot szabott ki, és késedelmi pótlékot állapított meg. Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, keresetét a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elutasította. A Kúria a bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt személyes adatok védelméhez való jogot, mert olyan bizonyítási terhet telepített a felperesre (indítványozó), mellyel kapcsolatos személyes adatokat az indítványozó jogszerűen nem kezelhetett. Nézete szerint az adóhatóság és a bíróságok eljárásuk során megsértették az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát (XXIV. cikk (1) bekezdés és XXVIII. cikk (1) bekezdés), mert a vonatkozó jogszabályokat alaptörvény-ellenesen értelmezték, illetve a bíróságok nem végezték el a közigazgatási határozat érdemi felülvizsgálatát. Az eljárás eredményét tekintve pedig sérti az indítványozó tulajdonhoz való jogát (XIII. cikk (1) bekezdés)..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 25.K.30.643/2015/10. számú ítélete
    Kúria Kfv.V.35819/2015/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_260_2_2017_inditvany_anonim.pdfIV_260_2_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
..