Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01923/2019
Első irat érkezett: 12/03/2019
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 815. § (1) bekezdése és a Kúria Bfv.III.967/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádlói felülvizsgálati indítvány)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. § alapján - a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 815. § (1) bekezdése és a Kúria Bfv.III.967/2019/2. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó pótmagánvádló volt egy büntetőügyben. Az elsőfokú bíróság a vádlott ellen benyújtott vádindítványt elutasította. A döntés ellen az indítványozó fellebbezést jelentett be. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálati indítványt elutasította.
Az indítványozó szerint sérült a diszkrimináció tilalma, a tisztességes eljáráshoz való joga és a jogorvoslathoz való joga, mivel nincs ésszerű magyarázat arra, hogy a kötelező jogi képviselővel eljáró pótmagánvádló miért nem terjeszthet elő felülvizsgálati kérelmet. Álláspontja szerint megyénként eltérő gyakorlatok tudtak kialakulni a pótmagánvádlói eljárásokra, mert nincs rá eljárásjogi lehetőség, hogy az adott bírói gyakorlatot a Kúria által megvizsgáltassa az indítványozó. Nincs rá józan észnek megfelelő, vagy ésszerű magyarázat, hogy ha a terhelt benyújthat felülvizsgálati kérelmet, akkor az alapvetően az ügyész jogait gyakorló pótmagánvádló miért nem..
.
Támadott jogi aktus:
    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 815. § (1) bekezdés
    Kúria Bfv.III.967/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1923_5_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1923_5_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1923_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_1923_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.