Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01956/2019
Első irat érkezett: 12/09/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.199/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes elvitele)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/23/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.II.21.199/2019/7. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.635/087/2019/2. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 32.Pk.500.106/2019/75-V. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - perbeli kérelmezett anya - és a kérelmező mint házastársak két kiskorú gyermeküket külföldön együtt nevelték. A kérelmezőt a rendőrség őrizetbe vette, mivel az indítványozó a rendőrségen bejelentette, hogy őt életveszélyesen megfenyegette. Az indítványozó a gyermekekkel a kérelmező beleegyezése és hozzájárulása nélkül a végleges hazatérés szándékával Magyarországra utazott. Az indítványozó ezzel egy időben keresetet is előterjesztett a házasság felbontása és járulékai iránt. A bíróság az eljárást felfüggesztette.
A kérelmező azt kérte, hogy a bíróság a két gyermek visszavitelét rendelje el, mivel a gyerekek szokásos tartózkodási helye Kanada. Az elsőfokú bíróság kötelezte az indítványozót, hogy a gyermekeket vigye vissza a szokásos tartózkodási helyükre Kanadába. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a döntések sértik az anyának a gyermekek neveléséhez való jogát és a gyermekek érdekeit is, álláspontja szerint az apa szülői felügyeleti joga szünetelt amikor az indítványozó Magyarországra jött a gyerekekkel, továbbá általában is kizárólag részben és visszaélésszerűen gyakorolta az apa e jogát. Sérült továbbá a tisztességes eljáráshoz való joga is, mivel a bíróság döntését felnőtt szakpszichológus véleményére alapozta..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.II.21.199/2019/7. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.635/087/2019/2. számú végzése
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 32.Pk.500.106/2019/75-V. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
III. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXVII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1956_4_2019_indítványkieg_anonimizált.pdfIV_1956_4_2019_indítványkieg_anonimizált.pdfIV_1956_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1956_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi
Törvényszék és Kúria gyermek jogellenes elvitele tárgyában hozott döntései
alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyában
előterjesztett alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az
indítványozó házastársával együtt két gyermeküket Kanadában nevelte. Az
indítványozó, miután férje életveszélyesen megfenyegette, a gyermekekkel a férj
hozzájárulása nélkül a végleges hazatérés szándékával Magyarországra utazott.
Az apa a bíróságokat kérte, hogy rendeljék el a két gyermek visszavitelét a
szokásos tartózkodási helyükre. Az elsőfokú bíróság elrendelte a gyermekek
visszavitelét, amely döntést a másodfokú bíróság helyben hagyott, a Kúria pedig
hatályában fenntartott. Az indítványozó álláspontja szerint a döntések sértik
az anyának a gyermekek neveléséhez való jogát, a gyermekek érdekeit; a
bíróságok eljárása továbbá az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz
való alapjogát is sértette, mivel a döntést a bíróság felnőtt szakpszichológus
véleményére alapozta, valamint nem vizsgálták, hogy a gyermekek lakhatása
Kanadában milyen módon valósul meg, nem jártak el tehát megfelelő
körültekintéssel a gyermekek érdekeinek vizsgálata során. Az Alkotmánybíróság
határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok részletesen
megvizsgálták azokat az objektív körülményeket és feltételeket (szokásos
tartózkodási hely, elvitel jogellenessége, szülői felügyelet tényleges
gyakorlása), melyeket a nemzetközi és a hazai szabályozás megkíván. Emellett
kellő alapossággal és körültekintéssel vizsgálták meg azt is, hogy a gyermekek
visszavitele a gyermekek számára milyen pszichés, vagy testi következményekkel
járna, járhatna. A bíróság szakértőt rendelt ki, aki a szakvéleményét
előterjesztette és azt a bíróság a bizonyítási eljárás során tekintetben vette
és értékelte. A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét nem eredményezi az a
körülmény, hogy az eljárás egyik résztvevője szerint a bíróságok a
rendelkezésre álló bizonyítékokból téves következtetést vontak le. Mindezekre
tekintettel az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a vizsgált bírósági
határozatok nem eredményezték az indítványozó tisztességes eljáráshoz való joga
sérelmét és nem vezettek a gyermekek Alaptörvényben foglalt jogainak
kiüresedéséhez.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.05 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.