Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00070/2020
Első irat érkezett: 01/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Pkf.I.20.405/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés, fizetési meghagyásos eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Ítélőtábla Pkf.I.20.405/2019/2. számú végzése és a Miskolci Törvényszék 10.P.20.411/2019/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó felperes 50.000,-Ft sérelemdíj megfizetése iránt terjesztett elő keresetet az alperessel szemben. Az alperes érdemi ellenkérelmében a per megszüntetését kérte, mert a perrendi szabályok alapján a felperes követelése csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 254. § (1) bekezdés szerint csak a közjegyző hatáskörébe tartozó, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben szabályozott fizetési meghagyásos eljárásban érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek pertárgyértéke a 3 millió forintot nem haladja meg. Erre tekintettel az elsőfokú bíróság az eljárást hivatalból megszüntette, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint amennyiben fizetési meghagyásos eljárást kell indítania, akkor annak díja van, tehát lényegében illetékköteles. Azáltal, hogy a kérelmező igényét csak fizetési meghagyásos eljárás keretében, díjfizetés mellett érvényesítheti, annak ellenére, hogy a bíróság előtti eljárásban illetékfizetési kötelezettsége az eljárás megindításakor a törvény erejénél fogva nem áll fenn, sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdésében foglalt törvény előtti egyenlőséghez való alapjogát és a XXVIIII. cikk (1) bekezdése szerint tisztességes eljáráshoz való alapjogát. Álláspontja szerint továbbá az alperes nem rendelkezett jogi képviselővel, és működésénél fogva még azt megelőzően hozzájutott a peres eljárással kapcsolatos adatokhoz, információkhoz, hogy azok az eljáró bíró elé kerülnének. Ez pedig szintén sérti az egyenlő elbánáshoz, a pártatlan igazságszolgáltatáshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Ítélőtábla Pkf.I.20.405/2019/2. számú végzése
    Miskolci Törvényszék 10.P.20.411/2019/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_70_2_2020_Indegys.anonim.pdfIV_70_2_2020_Indegys.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.