Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02708/2022
Első irat érkezett: 12/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Szombathelyi Járásbíróság 71.Szk.1951/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértési ügy, közúti közlekedés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/01/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szombathelyi Járásbíróság 71.Szk.1951/2022/4. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó - az alapul fekvő ügyben - tulajdonában és üzembentartásában lévő személygépjárművével közlekedett, és a közlekedés során egy segédmotoros kerékpárral összeütközött. Az illetékes szabálysértési hatóság eljárása során az indítványozó felelősségét is megállapította. Az indítványozó a szabálysértési hatósá döntésével szemben kifogással élt, amelyben kérte, hogy amennyiben a hatóság a döntését nem vonja vissza, illetve nem változtatja meg az indítványozó javára, úgy a bíróság az ügyet tárgyaláson bírálja el. Az eljáró bíróság az ügyet ennek ellenére tárgyalás tartása nélkül bírálta el.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság eljárása során megsértette a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Szombathelyi Járásbíróság 71.Szk.1951/2022/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2708_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2708_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2708_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2708_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .