Hungarian
Ügyszám:
.
II/01187/2016
Első irat érkezett: 06/22/2016
.
Az ügy tárgya: A mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 3-8., valamint 10. pontja elleni utólagos normakontroll ("Földet a Gazdáknak!" program, mintagazdaságok kialakítása)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/30/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők egynegyede - az Abtv. 37. § (2) bekezdése alapján - a mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat (Korm. határozat) 3-8., valamint 10. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és közzétételére visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy a sérelmezett Korm. határozat a mintagazdaságok kialakításáról rendelkező norma, így a támadott rendelkezéseinek tartalma szerint minimum normatív kormányhatározatnak minősül. Amennyiben pedig a vizsgált kormányhatározat jogszabályi rendezést igénylő rendelkezéseket tartalmaz, így az az Aalptörvény B) cikk (1) bekezdésén alapuló jogállamiság követelménye mellett az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdésének sérelmét is jelenti, amely szerint "általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg".
Az indítványozók álláspontja szerint a Korm. határozat 4., 5., 6., 7., valamint 10. pontja jogszabályi tartalmat jelenít meg. Az alaptörvényi rendelkezés sérelmét jelenti tehát az, hogy a polgárok általános kötelező magatartási szabályt nem jogszabályból meríthetnek, hanem egy jogszabálynak nem minősülő, jelen esetben közjogi szervezetszabályozó eszköznek tekintett jogforrásból.
A Korm. határozat 6. pontja határozza meg azt, hogy a mintagazdaság integrált mezőgazdasági termelésszervezést (is) jelent. Ez alapján - az indítványozók véleménye szerint - egyértelmű, hogy az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdésére és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény hatályára (1.§) figyelemmel mind az integrált mezőgazdasági termelésszervezésről, mind más mezőgazdasági üzemekről sarkalatos törvénynek kellene rendelkeznie..
.
Támadott jogi aktus:
    1910/2015. (XII.11.) Korm. határozat a mintagazdaságok kialakításáról 3-8. pont 10. pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
P) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1187_0_2016_inditvany.pdfII_1187_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.