Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01566/2019
Első irat érkezett: 09/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.512/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (illetménykülönbözet megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. § alapján – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.M.354/2017/8. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680.784/2017/3. számú ítélete és a Kúria Mfv.II.10.512/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó – felperes – a Budapesti Rendőr-főkapitányság alperessel szemben elmaradt illetmény megfizetése iránt terjesztett elő kereseti kérelmet, mivel álláspontja szerint a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló rendelkezés figyelmen kívül hagyásával került sor az illetményének megállapítására. A kérelmet az elsőfokú bíróság elutasította, majd a keresetet elutasító ítélete ellen fellebbezést nyújtott be, melyet a másodfokon eljáró bíróság elutasított és az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. Ezt követően felülvizsgálati kérelem került benyújtásra, a felülvizsgálati eljárásban a Kúria a másodfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárás abban a tekintetben tisztességtelen volt, hogy az eljáró bíróságok indokolási kötelezettségüknek nem tettek eleget, valamint, hogy az elsőfokú bíróság törvényrontó értelmezésével normát képzett, hiszen az alperes által kiadott munkáltatói határozatokat nem tekintette kötelezettségvállalásnak, és erre hivatkozva jogszabálysértést sem állapított meg..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680.784/2017/3. számú ítélet, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.M.354/2017/8. számú ítélet
    Kúria Mfv.II.10.512/2018/6. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1566_2_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdfIV_1566_2_2019_ind.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.