Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00847/2019
Első irat érkezett: 05/16/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.195/2018/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.195/2018/18. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 7.B.64/2016/151. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a bíróság bűnösnek mondta ki rablás bűntettében, személyi szabadság megsértésének bűntettében, valamint magánlaksértés bűntettében.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság megsértette a védelemhez való jogát, mivel nem engedte meg számára az érvei és bizonyítékai előadását. Sérelmezte a jegyzőkönyvvezetés pontosságát, állítása szerint nem az általa elmondottak kerültek bele a jegyzőkönyvbe, hanem félrevezető mondatok. Az indítványozónak nem volt lehetősége a tárgyalás hangfelvételen történő rögzítését kérni, mivel a bíróság irreálisan magas díjat állapított meg erre. Mindezzel megsértették a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, továbbá a védelemhez való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.195/2018/18. számú ítélet, Budapest Környéki Törvényszék 7.B.64/2016/151. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_847_0_2019_indítván_anonimy.pdfIV_847_0_2019_indítván_anonimy.pdfIV_847_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_847_4_2019_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .