Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01339/2022
Első irat érkezett: 06/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.978/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/30/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.978/2021/6. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó változó kamatozású, CHF alapú, változó futamidejű kölcsönszerződést kötött, gépkocsi megvásárlása céljából. A hitelező a megállapított tartozásra tekintettel a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta. A hitelező jogutódja keresetet nyújtott be az indítványozó ellen. Az elsőfokú bíróság által megállapított fizetési kötelezettségeket a másodfokú bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó deviza alapú kölcsönszerződést kötött személygépkocsi megvásárlása céljából. A hitelező a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondta, és a tőketartozás és kamatai megfizetését követelte. A követelés engedményezését követően az engedményes keresettel élt a bíróság előtt az indítványozó mint alperes ellen, melyben a teljes lejárt tartozás tőkésítése útján kérte az indítványozó marasztalását. A Gödöllői Járásbíróság 8.P.20.306/2021/7. számú ítéletével a keresetnek helyt adott, és az indítványozót a tőketartozás, a szerződéses kamat, a késedelmi kamat, valamint perköltség megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős ítélet sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert marasztalására úgy került sor, hogy a felperes nem bizonyította követelése összegszerűségét, a bíróság döntését önkényesen, a vonatkozó jogszabályok, az Alkotmánybírósági gyakorlat és a Kúria 4/2021. PJE határozatának figyelmen kívül hagyásával hozta meg. Sérti továbbá a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy a bíróság indokolási kötelezettségét sértő módon nem indokolta meg, miért fogadta el a DH1 törvény alapján semmisnek minősülő bázis árfolyammal számolt felperesi kimutatást, és miért tekintett el a DH1 törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott MNB középárfolyammal kalkuláló kimutatás beszerzésétől. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.978/2021/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1339_2_2022_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1339_2_2022_ind_kieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .