Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00960/2019
Első irat érkezett: 06/03/2019
.
Az ügy tárgya: A Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.252/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartozás megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.252/2018/4. számú ítélete és az Esztergomi Járásbíróság 9.P.20.845/2017/42. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - felperes - előadta, hogy az alperesnek és tulajdonostársának a németországi ingatlan tulajdona vonatkozásában vevő felkutatására és az ingatlan értékesítésére, továbbá közjegyző előtti elájárásban való közreműködésre vállalt megbízást. A szerződésnek megfelelő megbízást teljesítette, azonban a tulajdonostárs a szerződés aláírását megtagadta arra hivatkozással, hogy az ingatlannak van bérlője. Az indítványozó fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett az alperes ellen 9.000, - EUR megbízási díj megfizetése iránt, mely az alperes ellentmondása folytán perré alakult. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjogait sérti a bíróságok eljárása, mert a bíróságok az indokolási kötelezettségnek nem tettek eleget, továbbá megsértették a fegyverek egyenlőségének elvét azzal, hogy a felek az iratokat nem ismerhették meg, az indítványozó részére az alperesi ügyvédi megbízási szerződést nem adták ki, amelynek megfelelően marasztalták a perköltségben. Továbbá a jogorvoslati eljárás a hatékony jogvédelem nyújtására nem volt alkalmas..
.
Támadott jogi aktus:
    Esztergomi Járásbíróság 9.P.20.845/2017/42. számú ítélete
    Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.252/2018/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_960_3_2019_inditvanykieg.anonim.pdfIV_960_3_2019_inditvanykieg.anonim.pdfIV_960_0_2019-inditvány.anonim.pdfIV_960_0_2019-inditvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.04 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.