Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00039/2023
Első irat érkezett: 01/09/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.082/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (iskola működési engedélyének visszavonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/01/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.II.37.082/2022/4. számú végzése és a Veszprémi Törvényszék 101.K.700.727/2022/9-II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozói gazdasági társaság fenntartásában működő felperesi művészeti iskola működési engedélyét a kormányhivatal visszavonta és egyidejűleg törölte a köznevelési intézmények nyilvántartásából. A Veszprémi Törvényszék 101.K.700.707/2021/22-II. számú ítélete az alperesi kormányhivatal határozatát megsemmisítette. A Kúria Kfv.II.37.082/2022/4. számú végzése az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és a bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára utasította. A megismételt eljárás során eljáró Veszprémi Törvényszék 101.K.700.727/2022/9-II. számú ítéletével a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az ügy tárgyát egy olyan bírósági eljárás és azt megelőző hatósági eljárás képezi, melyben az eljáró hatóságok és bíróságok contra legem értelmezték a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (Előmeneteli rendelet) rendelkezéseit, ezáltal jogszerűtlenül fosztották meg az indítványozót az Alaptörvény XXIV. cikk (1) és XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogaitól, úgy, hogy a kellő felkészülési időt nem biztosították számára, megsértve a B) cikk (1) bekezdését is. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.II.37.082/2022/4. számú végzése és a Veszprémi Törvényszék 101.K.700.727/2022/9-II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_39_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_39_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.