Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01533/2019
Első irat érkezett: 09/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.670/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntető ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Bfv.III.670/2019/4. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.231/2017/66. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 29.B.1402/2013/824. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság különböző és többrendebeli bűncselekmények tekintetében mondta ki bűnösnek az indítványozót. A másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla az indítványozó tekintetében az ítéletet megváltoztatta az indítványozó terhére. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria a Bpfk.III.1.243/2018/2. számú és a Bfv.III.670/2019/4. számú végzéseivel elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárás során nem érvényesült a bíróság vádhoz kötöttsége, sérült a fegyverek egyenlőségének elve, a védelemhez való joga, a törvényes eljáráshoz való joga, amely által az Alaptörvény XXVIII. cikkében garantált tisztességes bírósági eljárás követelményébe ütköző módon jártak el a bíróságok..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Bfv.III.670/2019/4. számú végzése, A Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.231/2017/66. számú ítélete és a Fővárosi Törvéényszék 29.B.1402/2013/824. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk
IV. cikk
XIV. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
28. cikk
29. cikk (1) bekezdés
29. cikk (2) bekezdés a) pont
29. cikk (2) bekezdés d) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1533_2019_ind_anonim.pdfIV_1533_2019_ind_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.