Hungarian
Ügyszám:
.
II/00733/2015
Első irat érkezett: 03/09/2015
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdése tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll (előzetes letartóztatás időtartama felső határának hiánya)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az alapvető jogok biztosa - az Abtv. 24. § (2) bekezdése alapján - a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdése (továbbiakban: Be.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte.
Az alapvető jogok biztosa előadta, hogy egy civil szervezet fordult hozzá azzal a kéréssel, hogy kezdeményezze a Be. azon rendelkezésének utólagos alkotmányossági vizsgálatát, amely kivételt tesz az előzetes letartóztatás objektív felső határa alól abban az esetben, ha a vádlottal szemben tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.
Az alapvető jogok biztosa kifejti, hogy az előzetes letartóztatás intézménye addig marad az alkotmányosság keretei között, amíg funkciójában és időtartamában egyaránt megőrzi az "előzetes" jellegét, és nem veszi át a szabadságvesztés büntetés szerepkörét. Álláspontja szerint a vád tárgyává tett cselekmény súlya önmagában nem igazolja az előzetes letartóztatással kapcsolatos jogállami garanciák megvonását. A jogállamiságból és az alkotmányos büntetőjogból kényszerítően következik, hogy az állam a büntetőeljárás sikertelenségének a kockázatát nem háríthatja a terheltre. Továbbá az előzetes letartóztatás okozta alapjog-korlátozásnak arányban kell állnia az állam büntető igényével. A felső határ hiányában azonban az arányosság vizsgálata fogalmilag kizárt.
A támadott jogszabály sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe foglalt jogállamiság elvét, és a IV. cikk (1) bekezdésébe foglalt szabadsághoz és személyes biztonsághoz fűződő jogokat..
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_733_0_2015_indítvány.pdfII_733_0_2015_indítvány.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.04.23 11:00:00 Teljes ülés
  2018.07.10 10:00:00 Teljes ülés
  2018.03.27 16:00:00 2. öttagú tanács
  2018.11.20 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  posterior norm control submitted against Section 132 (3a) of the Act XIX of 1998 on Criminal Procedures (lack of the upper limit of the period of pre-trial detention)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .