Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01382/2018
Első irat érkezett: 09/11/2018
.
Az ügy tárgya: A Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.290/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalan vételezés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.290/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
A indítványozó - perbeli felperes - és a perbeli alperes között elosztóhálózat-használati szerződéses jogviszony volt érvényben. Az indítványozó mérőhelyi ellenőrzést tartott a perbeli alperesnél, amelynek során megállapította, hogy szabálytalan vételezés gyanúja miatt a fogyasztásmérőt hitelesítő hitelesítési bélyegző szakértői vizsgálata szükséges. A vizsgálat során megállapították, hogy szabálytalan vételezés törvényi tényállása valósult meg, amire tekintettel a perbeli alperesre kötbért szabtak ki, amelyet azonban az elperes nem fizetett meg. Az indítványozó keresetében kötbér és kamatai megfizetésére kérte költelezni az alperest. A bíróság az alperest 390.000 Ft. és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint a másodfokú döntés sérti a jogállamiság elvét, a diszkrimináció tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel a bíróság hatálytalan jogszabályt alkalmazott, valamint azon tény bizonyításának elmaradását rótták az indítványozó hátrányára, amely tény elfogadottságát törvény már biztosította. A bíróság továbbá nem tett eleget indokolási kötelezettségének sem, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat figyelmen kívül hagyta..
.
Támadott jogi aktus:
    Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.290/2018/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1382_3_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1382_3_2018_ind_kieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.20.290/2018/8 of the Nyíregyháza Regional Court (irregular drawing)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.