Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02654/2022
Első irat érkezett: 11/30/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.598/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vadászati ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.37.598/2022/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 8.K.701.364/2021/13. számú ítélete, továbbá a Békés Megyei Kormányhivatal BE/33/536-11/2021. számú határozata és a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal BE-02/18/02496-4/2018. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó vadászati-vadgazdálkodási tevékenységet folytató vadásztársaság a per felperese. Előadása szerint a hivatkozott vadászterületen 10 éves haszonbérleti szerződéssel rendelkezett. Az alperesi földtulajdonosi közösség az indítványozót kizárta az előhaszonbérleti jogának gyakorlásából. Az indítványozó a kizárást peres eljárás kezdeményezésével vitatta, melynek lezárultát követően kérte a vadászati jogosultsága nyilvántartásba vételét.
A Békés Megyei Kormányhivatal BE/33/536-11/2021. számú határozata az indítványozó kérelmére indult eljárásban a vadászterület vadászatra jogosultjaként történő hatósági nyilvántartásba vétele iránti kérelmet elutasította. Az indítványozó ekkor keresetet indított, melyben állította, hogy érvényes haszonbérleti szerződést kötött a földtulajdonosi közösséggel, így az alperesi hatóságnak az indítványozót, mint vadászatra jogosultat nyilvántartásba kellett volna vennie. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmének a befogadását megtagadta. A Szegedi Törvényszék teljes mértékben egyetértett a vadászati hatóság azon álláspontjával, hogy az előhaszonbérleti jog kizárását kimondó határozat érvénytelenségének megállapítása nem eredményezi a vadászatra jogosult hatósági nyilvántartásba történő automatikus bejegyzését.
Az indítványozó álláspontja szerint a vadászati hatóság és a bíróságok a tisztességes hatósági és bírósági eljáráshoz való alapjogát sértették meg, mert nem a jogszabályoknak megfelelően jártak el, a bíróság nem látta el az Alaptörvényben és törvényben előírt feladatát, csak formálisan biztosította a bírósághoz fordulás jogát, és nem bírálta el a minkét fél által perbe vitt jogkérdést. A Kúria a megszorító és jogorvoslathoz való jogot korlátozó értelmezésével végleg elzárta az indítványozót attól, hogy a hatósági és bírósági eljárások során elkövetett jogsértések orvosolhatóak legyenek, ezzel megsértve a jogorvoslathoz való alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.III.37.598/2022/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 8.K.701.364/2021/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
1. cikk (1) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés b) pont
25. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2654_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2654_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.30 12:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2654_2022.pdfSz_IV_2654_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.III.37.598/2022/2 of the Curia (hunting case)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .