Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02028/2022
Első irat érkezett: 09/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.484/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elévülés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/27/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Debreceni Törvényszék 6.P.20.399/2020/33. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.239/2021/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.484/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az ügy előzményeként egy gépjármű-adásvétellel, illetve a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos jogvita szolgált; az indítványozó engedményezés alapján kívánta az utóbbi kapcsán felmerült kárigényből eredő követelést érvényesíteni. Ebből a célból - közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése jogcímen - keresetet terjesztett elő a kormányhivatallal szemben, amelyet a bíróság jogerősen elutasított, megállapítva, hogy a kormányhivatal nem jogutódja az okmányirodának, ezért az annak hibájából eredő károkért nem köteles helytállni. Ezt követően az indítványozó módosított engedményezési szerződés alapján ismét keresetet indított, ezúttal az érintett önkormányzat polgármesteri hivatala és az önkormányzat ellen. Az első fokon eljáró Debreceni Törvényszék a keresetet elutasította, megállapítva, hogy a követelés elévült. Az elévülés kezdő napjának a követelés esedékessé válását tekintette, és nem fogadta el a felperes érvelését, miszerint az elévülés az alperes jogutódlásának kérdésességére, illetve a párhuzamosan szerződés keretében okozott kár megtérítése iránt folyamatban lévő perre tekintettel megszakadt vagy nyugodott. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet e tekintetben helybenhagyta. A Kúria felülvizsgálati ítéletében megállapította, hogy nem tekinthető az elévülés nyugvását eredményező menthető oknak, hogy a jogosult - saját döntése alapján - elsőként a vele szerződéses jogviszonyban álló féllel szemben indított pert, mivel az alperes közhatalmi szervvel szembeni igényérvényesítéstől nem volt elzárva, az elévülési időn belül lehetősége lett volna a kötelezett személyének a tisztázására is.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok úgy alkalmazták az elévülés szabályait, hogy azzal kiüresítették a bírósághoz forduláshoz való jogát, így - keresetének az elévülésre hivatkozással való elutasítása miatt, kereseti kérelmének érdemi elbírálása hiányában - sérült a tulajdonhoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  A Debreceni Törvényszék 6.P.20.399/2020/33. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.239/2021/5. számú ítélete, a Kúria Pfv.III.21.484/2021/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2028_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2028_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.16 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2028_2022.pdfSz_IV_2028_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.21.484/2021/6 of the Curia (limitation period)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .