Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01866/2021
Első irat érkezett: 05/26/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.869/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (lakás kiürítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/08/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.869/2019/12. számú ítélete, a Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.237/2018/6. számú ítélete és a Tatai Járásbíróság 2.P.20.191/2016/78. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Továbbá kérte a végrehajtás felfüggesztését.
Az indítványozó, mint alperes ellen a felperes lakás kiürítése iránt indított pert, melyet az elsőfokú bíróság elrendelt. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó előadása szerint a Ptk. 205. § (1)-(5) bekezdéseiben megfogalmazott követelmény alapján a magyar jogrendszer kifejezetten azon az állásponton van, miszerint az adásvételi szerződés rendelkezéseit a konszenzualitás elvén kell értelmezni, tehát úgy, hogy a szerződés akkor jön létre és olyan tartalommal, hogy a szerződéskötés pillanatában a felek megállapodtak. A feleknek nem állt szándékukban az ingatlant átruházni, így a bíróságoknak a tisztességes eljárást remélve az lett volna a kötelezettségük, hogy a szerződés valódi tartalmát állapítsák meg. Erre nem került sor, így az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz, és tulajdonhoz, valamint az otthona védelméhez való alapjoga sérült..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.20.869/2019/12. számú ítélete, a Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.237/2018/6. számú ítélete és a Tatai Járásbíróság 2.P.20.191/2016/78. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XXII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1866_4_2021_Indegys.anonim.pdfIV_1866_4_2021_Indegys.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1866_2021.pdfSz_IV_1866_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.