Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02804/2021
Első irat érkezett: 07/13/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 42.Pf.635.077/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel elszámolás, végrehajtás megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/10/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Fővárosi Törvényszék 42.Pf.635.077/2020/6. számú ítélete és a Kúria Pfv.I.20.229/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók devizahitel szerződésük újraelszámolását kérték a Pénzügyi Békéltető Testülettől. A PBT kötelezte a bankot, hogy új elszámolást készítsen az indítványozók hitelével kapcsolatosan. Az indítványozók végrehajtást kezdeményeztek a bank ellen, mely nem hajtotta végre a PBT határozatát.
A bank a végrehajtás megszüntetése miatt bírósághoz fordult.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletével a végrehajtási eljárást megszüntette. A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet visszautasította a Pp. 407. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mely szerint nincs helye felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta a Pp. XL. fejezetésben meghatározott végrehajtási perekben.
Az indítványozók álláspontja szerint a törvényszék sérelmezett végzése sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert a törvényszék tévesen alkalmazta a jogszabályokat, a jogértelmezése nem áll összhangban a jog alkotmányos tartalmával. Nézetük szerint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 407. § (2) bekezdés b) pontja - mely esetükben kizárja a felülvizsgálati eljárás lefolytatását - sérti a jogorvoslathoz való jogot..
.
Indítványozó:
  Szabó József
  Szabóné Nagy Ágnes Marianna
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.I.20.229/2020/2. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 42.Pf.635.077/2020/6. számú ítélete
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.P.87.786/2019/51. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2804_6_2021_ind_kieg.anonimizalt.pdfIV_2804_6_2021_ind_kieg.anonimizalt.pdfIV_2804_5_2021_ind_egys.szerk.anonimizalt.pdfIV_2804_5_2021_ind_egys.szerk.anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.11.08 13:45:00 3. öttagú tanács
  2022.11.15 12:30:00 3. öttagú tanács

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2804_2021.pdfSz_IV_2804_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 42.Pf.635.077/2020/6 of the Budapest-Capital Regional Court (settling accounts for a foreign currency-based loan, termination of enforcement)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .