Ügyszám: IV/01180/2017
.
Első irat érkezett: 05/29/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.1799/2016/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megismételt felülvizsgálati eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.I.1799/2016/30. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) AB határozatával megsemmisítette - a korábbi indítványának megfelelően - a Kúria Bfv.I.588/2015/5. számú ítéletét.
A Kúria az új felülvizsgálati eljárásban a korábban megsemmisített ítéletével annak rendelkező részében mindenben megegyező ítéletet hozott.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria sérelmezett ítélete őt ártatlanul mondja ki bűnösnek az általa el nem követett emberölés előkészületének bűntettében. Álláspontja szerint az ugyanazon felülvizsgálati indítvány alapján lefolytatott, második felülvizsgálati eljárás megtartásának semmiféle jogszabályi és alkotmányos alapja nem volt.
Az indítványozó véleménye szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának sérelme azzal valósult meg, hogy az egyszer már lefolytatott rendkívüli jogorvoslati eljárást mintegy megismételve újra elbírálták a vádlott terhére egyébként csak szigorú időbeli és formai követelmények mellett előterjeszthető ügyészségi felülvizsgálati indítványt.
Az indítványozó előadta, hogy a Be. nem rendelkezik az Alkotmánybíróság által megsemmisített felülvizsgálati ítélet után lefolytatandó felülvizsgálati eljárásról, így eljárási garanciák sincsenek megfogalmazva egy megsimételt rendkívüli felülvizsgálati eljárással kapcsolatban. Mindzek alapján - az indítványozó álláspontja szerint - az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság és jogállamiság követelménye sérül..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúris Bfv.I.1799/2016/30. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XXIII. cikk (1) bekezdés
XXIII. cikk (6) bekezdés
XXIII. cikk (7) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (6) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1180_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1180_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság tanácsa elutasította a Kúria Bfv.I.1799/2016/30. sorszámú
ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó előadta, hogy az Alkotmánybíróság –
indítványának megfelelően – megsemmisítette a Kúria korábbi ítéletét,
ugyanakkor a Kúria az új felülvizsgálati eljárásban a korábban megsemmisített
ítéletével annak rendelkező részében mindenben megegyező ítéletet hozott, amely
számtalan körülmény miatt alaptörvény-ellenes. Álláspontja szerint úgy
ismételték meg ügyében a rendkívüli jogorvoslati eljárást, hogy a
büntetőeljárásról szóló törvény erre vonatkozóan nem tartalmazott rendelkezést,
a döntés meghozatala ekként a kétszeres értékelés tilalmába, illetve a
jogbiztonság követelményébe ütközik. Az indítványban foglaltak szerint az
indítványozó ügyében emellett olyan bíró járt el, aki az eljárás korábbi
szakaszában már eljárt, továbbá a tanács elnöke és egy tagja elfogult volt,
mert eljártak a korábban lefolytatott felülvizsgálati eljárásban, mindemellett
a tanács elnökével szemben további okok is felvetik a pártatlanság hiányát. Az
Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak. A testület
megállapította, hogy az Alkotmánybíróság határozatát követően nem lehetett
véglegesen lezárultnak tekinteni az indítványozó büntetőügyét, így az új döntés
nem ütközik a kétszeres értékelés tilalmába. Mivel jogértelmezés révén
megállapíthatóak voltak a megismételt eljárás szabályai, nem sérült a
jogbiztonság és a tisztességes bírósági eljárás követelménye sem. Az
Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy sem az eljáró bírók pártatlansága,
sem annak látszata nem vált kétségessé az indítványozó által felhozott érvek
alapján. Önmagában az alapján, hogy az indítványozó álláspontja szerint
eljárási hibákat követett el a tanács elnöke, nem vélelmezhető a bíró
elfogultsága.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..