Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01197/2018
Első irat érkezett: 07/24/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.094/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/02/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.264/2017/2. számú végzése, valamint a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.094/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetésére kötelezte, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó bírósági felülvizsgálatát kérte, ugyanakkor időközben a Miniszterelnökséget vezető miniszter a jogerős döntést visszavonta és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra utasította, így a bíróság 3.K.27.283/2016/5. számú végzésével a pert megszüntette. A másodfokú bíróság 1.Kpf.20.135/2017/5. számú végzésével a permegszüntető végzést hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot új eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította, tekintettel arra, hogy az indítványozó a visszavonó határozat bírósági felülvizsgálatát is kezdeményezte. A visszavonó határozat folyamatban lévő bírósági felülvizsgálatára tekintettel az elsőfokú bíróság a per tárgyalását felfüggesztette, a felfüggesztő végzés a Zalaegerszegi Törvényszék végzésével jogerőssé vált. Ezt követően a bíróság a visszavonó határozattal szembeni kereseti kérelmet jogerősen elutasította, és megállapította a per tárgyalása felfüggesztésének megszűnését. A másodfokú bíróság az 1.Kpf.20.135/2017/5. számú végzésében ugyanakkor az elsőfokú bíróság számára iránymutatást adott arra nézve is, hogy mi a teendője akkor, ha a visszavonó határozat elleni kereseti kérelem elutasításra kerül. Ez alapján hozta meg az elsőfokú bíróság az indítványban is támadott, 3.K.27.264/2017/2. számú végzését, amellyel a támogatási összeg visszafizetésére kötelező másodfokú határozat ellen előterjesztett kereset alapján indult pert - a helybenhagyó határozat visszavonására figyelemmel és a másodfokú bírói útmutatásra tekintettel - megszüntette. Az elsőfokú döntést a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.094/2018/3. számú végzésével helybenhagyta, azonban az indokolást kiegészítette, illetve helyesbítette azzal, hogy a helybenhagyó határozat visszavonására és az elsőfokú, támogatás visszafizetésére vonatkozó hatósági döntés megsemmisítésére tekintettel lényegében nem volt felülvizsgálható határozat.
Az indítványozó szerint a támogatási pályázatok elbírálásának szándékos elhúzása, a kiírások visszavonása, a bírósági eljárásokkal való trükközés ahhoz vezetett, hogy ügye ésszerű határidőn belül nem tud befejeződni, ezért sérül az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében rögzített alapjoga..
.
Indítványozó:
    Magyar Földért Közhasznú Egyesület
Támadott jogi aktus:
    a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.264/2017/2. számú végzése, valamint a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.094/2018/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1197_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1197_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.02 17:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 2.Kpkf.670.094/2018/3 of the Budapest-Capital Regional Court (ruling on terminating the action)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.