Ügyszám: III/01989/2017
.
Első irat érkezett: 10/18/2017
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett - az Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 606/B. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását, a közzététel napjára visszamenőleges hatályú megsemmisítését, és az ügyben történő alkalmazásának kizárását.
Az indítványozó bírók eljárásuk során észlelték, hogy a nyomozati szakban a kényszerintézkedést meghosszabbító határozatok felülbírálatában részt vettek. A jogszabályok alapján azonban a törvényszék olyan bíráinak kellene lefolytatni a másodfokú eljárást, akik az Alaptörvény megfelelő értelmezése szerint kizárt bírók.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint az Alkotmánybíróság korábbi határozatai követekeztében a törvényalkotó olyan átmeneti rendelkezést hozott a támadott rendlkezésben foglaltak szerint, ami ütközik a pártatlan bírósághoz, a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjoggal, valamint sérti a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvét és a hatalommegosztás elvét..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1989_2017_indítvány_anonimizált.pdfIII_1989_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..