Ügyszám: IV/00311/2017
.
Első irat érkezett: 01/30/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó objektív felelőssége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:06/13/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság ítéletében megállapította, hogy az indítványozó (II. r. alperes) megsértette a felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy az általa üzemeltetett internetes újságban közzétette az I. r. alperes valótlan nyilatkozatát.
Az indítványozó kiemeli, hogy a Kúria ítéletében megállapította, hogy a sajtót az általa közölt vagy híresztelt tényállítások helytállósága tekintetében objektív felelősség terheli, ami alól nem mentesíti, hogy a tevékenységére irányadó jagszabályokat, vagy a sajtóetikai szabályokat betartotta-e.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet sérti az Alaptörvény IX. cikk (1) belezdésében foglalt szabad véleménynyilvánításhoz való jogot és a IX. cikk (2) bekezdésében biztosított sajtószabadságot, mert a Kúria nem vette figyelembe, hogy az indítványozó mint sajtószerv közlése hivatalos sajtótájékoztatón alapul, közérdekű problémát érintett, szöveghű volt, és abból egyértelműen felismerhető volt, hogy a közlés kitől származik, valamint a másik felet is megkereste és nyilatkozatát közzétette. Az indítványozó szerint az a kiterjesztő értelmezés, ahogy a Kúria a valótlan tény híreszetelésében való felelősséget megállapította, ellehetetleníti a sajtó szabad működését és csorbítja a társadalom azon jogát, hogy értesüljön a közélet ügyeiről..
.
Indítványozó:
    Nyugat Média és Világháló Egyesület
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.IV.20.624/2016/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_311_0_2017_inditvany.pdfIV_311_0_2017_inditvany.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.06.13 16:00:00 2. öttagú tanács
2017.10.17 9:30:00 Teljes ülés
2017.11.14 10:00:00 Teljes ülés
2017.11.21 10:00:00 Teljes ülés

.
..