Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00254/2020
Első irat érkezett: 02/10/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.802/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó volt polgármester az elsőfokú bíróság útján előterjesztett, Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszában kérte a Kúria Pfv.IV.20.802/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó sajtó-helyreigazítást kért a politikai ellenfele által tartott - állítása szerint valótlan állításokat közlő - sajtótájékoztatóról tudósító sajtótermék kiadójától. A kiadó a helyreigazítás közzétételét megtagadta, arra hivatkozva, hogy a sajtótájékoztatón elhangzottakat közölte, és a tartalom egyebekben politikai, közéleti vita keretei közé illeszkedik, így sajtó-helyreigazításnak nincs helye. Az indítványozó ezért sajtó-helyreigazítási pert indított. Az elsőfokú ítélet a keresetnek helyt adott, és a kiadót helyreigazítás közzétételére kötelezte. Az alperes fellebbezése nyomán eljáró másodfokú bíróság jogerős ítéletében az elsőfokú ítélet érdemét nem érintve a perköltség tekintetében az elsőfokú ítéletet megváltoztatta. A Kúria a jogerős ítélettel szemben benyújtott alperesi felülvizsgálati kérelmet megalapozottnak találta, az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az indítványozó keresetét elutasította. A Kúria a sajtó-helyreigazítási per tárgyát képező közlést politikai vita keretében kifejtett véleménykülönbségként értékelte, amely a véleménynyilvánítás szabadságának keretei között gyakorolható, és ezért nem képezheti sajtó-helyreigazítás tárgyát. Indokolásában hivatkozott a 7/2014. (III. 7.) AB határozatból és a 34/2017. (XII. 11.) AB határozatból következő alkotmánybírósági gyakorlatra és a Kúria ítélkezési gyakorlatára.
Az indítványozó a Kúria ítéletével kapcsolatban az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése, IX. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint XXVIII. cikk (1) bekezdése megsértését állítja, és arra hivatkozik, hogy a Kúria döntése ellentétes a 34/2017. (XII. 11.) AB határozatban foglaltakkal..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.IV.20.802/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_254_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_254_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.26 17:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.